PGB ondersteuning

Als PGB-begeleider help ik je graag om op een plezierige manier zelfstandig te kunnen blijven wonen. Dat kan zijn door jou te helpen in het huishouden, de tuin of de administratie. Maar misschien kun je dat prima zelf en heb je juist behoefte aan iemand om samen er op uit gaan, omdat je daar alleen gewoonweg niet toe komt. Een activiteit ondernemen, wandelen, fietsen, zeilen, schaken, of naar een concert of voorstelling. Misschien kun je met wat steun eindelijk weer een vakantie ondernemen.
Het zijn eenvoudige dingen, die toch jouw  leven heel wat aangenamer kunnen maken.

In mijn werk richt ik mij zowel op jongeren als volwassenen met een hulpvraag.

De verschillen met mijn vorige werk, leidinggevende/manager in de bibliotheek, lijken groot. Maar ook daar werkten af en toe medewerkers met een specifieke hulpvraag, via een sociale werkplaats-regeling of een werk-stage. Ik merkte steeds dat ik dit soort begeleiding leuker vond dan leidinggeven aan teams of het mede bepalen van beleid in een managementteam.

Ik doe het PGB werk dan ook vanuit mijn wens om praktisch bezig te zijn. En om maatwerk te verrichten vanuit een 1 op 1 contact. Jij hebt een zorgvraag. Eventueel help ik je om deze vraag nog concreter te maken. En als het binnen mijn mogelijkheden ligt, geef ik graag invulling aan jouw vraag.

Samen komen we tot een overeenkomst, die duurt zolang we er beiden plezier en voldoening aan ontlenen.

Mijn tarief wordt mede bepaald door het soort werk, het aantal aansluitende uren en eventueel de afstand tot mijn woonplaats Nijmegen. Maar geld, daar komen we altijd wel uit.